ความเป็นมา


ดี มี สุข (ไม่) จำกัด  ปัจจุบันโลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน หลายๆ คนสร้างธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรเป็นที่ตั้งการทำธุรกิจที่มองมากกว่าผลกำไร คือ มองถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ว่าได้รับผลอะไรบ้างกับธุรกิจที่เราทำ ซึ่งเป็นการทำธุรกิจเพื่อแบ่งปันสู่คนรอบข้าง หรือ การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม  จึงเป็นจุดกำหนดของการทำธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตเพื่อความยั่งยืน หรือ Social Business Development ที่เราต้องการออกแบบความสุขร่วมกัน


ติดตามข่าว ดีมีสุข