ข้าวสุขคีรี
[ ข้าวกล้องสังข์หยดเมืองพัทลุง ]
1 ใน 2 ข้าวพันธุ์ไทยที่ได้ขึ้นทะเบียน Gi ยุโรป
Gi หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง

เราพัฒนาเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปราณีต
คัดเลือกต้นกล้าพันธุ์ดี ไม่ใช้สารเคมี
ดูแลถอนหญ้าทุกวัน จัดเก็บเป็นข้าวเปลือก
สีข้าวจัดส่งใหม่ทุกเดือน เพื่อให้ได้รับประทาน
ข้าวที่สดใหม่ อร่อยตลอดปี

ในแต่ละปีเราสามารถผลิต ข้าวเปลือกได้ 40-50 ตัน/ปี
และเลือกจำหน่ายช่องทางโดยตรงสำหรับผู้บริโภค
และการนำข้าวมาแปรรูปเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภายใต้แบรนด์ Orizan จากกลุ่มบ้านไทยเฮิร์บ

ที่คิดค้นแปรรูปนวัติกรรมข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย Gi Thai และ Gi EU
เพราะเราคำนึงถึงผู้บริโภค ต้องได้รับในสิ่งที่ดีเสมอ
เราจึงออกแบบชุมชนเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดี
ให้ผู้บริโภคของเรา ภายใต้สโลแกนที่ว่า

"เราปลูกชุมชนสำหรับคุณ"
"We grow the community for you"


ติดตามข่าว ดีมีสุข